Mihaila Mošenkova Interneta Skola

Simbolu enerģētiskā izvietošana cilvēka fiziskajā ķermenī

Mūsdienu iespēju pasaule ir ideāla platforma pieredzes apmaiņai un sacensībām starp praktizējošiem terapeitiem un dziedniekiem. Tas ļauj viņiem atrast jaunu iedvesmu un padziļināt savas prasmes. Šajā sakarā īpaši svarīga ir tiešsaistes meistarklase Mihaila Mošenkova, kas veltīta tēmai "Enerģētiskā simbolu iedarbība cilvēka fiziskajā ķermenī". Šī meistarklase audzēkņiem atklāj detalizētus un svarīgus darba 2. līmeņā Reiki aspektus.

Galvenais uzsvars meistarklase tiek likts uz dabas enerģētisko plūsmu un Reiki simbolu dziļu izpratni, kā arī uz terapeita spēju sajust un reaģēt uz pacienta vajadzībām. Šis mijiedarbības veids atgādina saskaņotu mūzikas harmoniju, kur terapeits kļūst par jūtīgu mūziķi, noskaņojoties uz pacienta enerģētisko līdzsvaru.

Mihails Mošenkovs savā meistarklasē pievērš īpašu uzmanību praktiskajiem šīs harmonijas aspektiem. Viņš māca atpazīt enerģētiskos signālus, kas nāk no pacienta, lai pareizi izvēlētos simbolus un tos novietotu. Audzēkņi arī iemācās iestatīt savu uztveri un intuīciju, lai atklātu nelīdzsvarotības zonas un virzītu Reiki plūsmas dziļai pārmaiņai.

Taču galvenā meistarklases mācība ir jutības apmācība attiecībā pret pacientu. Dziednieka prasme neierobežojas tikai ar tehnikas zināšanām; tai ir arī nepieciešama spēja sajust pacientu, viņa vajadzības un izmaiņas viņa enerģētiskajā laukā.

Meistarklase mums atgādina par zināšanu, tehnikas un intuīcijas harmonijas nozīmi. Tādējādi dziednieka mērķis ir sasniegt labākos rezultātus savu pacientu dzīvē.