Mihaila Mošenkova Interneta Skola

Meditācija «Esi labs pret cilvēkiem»Bezmaksas! Meditācijas labvēlīgā ietekme ir apstiprināta daudzos zinātniskos pētījumos un to atbalsta arī tradicionālā medicīna. Būsim 15 minūtes kopā ar Jūsu apziņas resursiem. Patīkamu ceļojumu savā iekšējā Miera un Mīlestības Pasaulē!