Mihaila Mošenkova Interneta Skola

Meditācija ar Mihailu "Mans augstākais Es un es"Bezmaksas!
Meditācija "Mans augstākais Es un es". 15 minūtes kopā ar Jūsu apziņas resursiem. Meditāciju labvēlīgā ietekmi atbalstīta arī tradicionālās medicīnas daudzos zinātniskos pētījumos.
 Patīkamu ceļojumu savā iekšējā Miera un Mīlestības Pasaulē!